knock box

190,000

hộp đập bã Knock box được sử dụng để đạp bỏ bã cà phê khỏi tay cầm của máy pha Espresso,

được thết kế bằng inox chiệu được lực va đạp tốt

Danh mục: