Menu

ESPRESSO                                         13.000Đ
 Cafe Đen                                                            

ESPRESSO WITH MILK                   15.000Đ
Cafe Sữa                                                            

BLACK ICED COFFEE                      17.000Đ
 Cafe Đen Đá                                                       

ICED COFFEE WITH MILK              19.000Đ
Cafe Sữa Đá                                                      

CF TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN      28.000Đ

BẠC XỈU                                            20.000Đ

CAPUCHINO                                    30.000Đ

MATCHA LATE                                 30.000Đ

MOCHA                                             30.000Đ

HOT CHOCOLATE                           30.000Đ

LATE                                                  30.000Đ

APPLE CINAMON                            29.000Đ
 Táo, Quế                                                            

BLUE SEA                                          26.000Đ

GOOD LIFE                                        26.000Đ

SURBRUR LEMON                           26.000Đ

PEACH TEA                                       25.000Đ
Trà Đào                                                             

APPLE TEA                                       25.000Đ
Trà Táo                                                              

GINGER TEA (HOT)                          25.000Đ
Trà Gừng Nóng                                                  

PEA FLOWER                                    25.000Đ
Hoa Đậu Biết                                                    

BLACK TEA MACCHIATO               28.000Đ
Hồng Trà                                                           

MACCHIATO

RED BEAN MATCHA                        32.000Đ
Trà Xanh Đậu Đỏ                                              

LYCHEE                                              32.000Đ
Vải                                                                     

CINNAMON                                      32.000Đ
Quế                                                                    

CORN                                                 32.000Đ
Bắp                                                                    

PEA FLOWER                                    32.000Đ
Hoa Đậu Biếc                                                    

ICE CHOCOLATE                             36.000Đ
Kem Tươi, Chocolate                                       

SWEET                                              36.000Đ
Kẹo Dynamite, Chocolate                               

MATCHA CHOCOLATE                  36.000Đ
Matcha, Chocolate                                          

MATCHA ICE BLENDED                36.000Đ

MINT COOKIES’S                            30.000Đ
Bánh Oreo, Bạc Hà                                         

COOKIE’S CREAM                        30.000Đ
Bánh Oreo                                                       

COOKIE’S CHOCOLATE               30.000Đ
Bánh Oreo, Chocolate                                     

TRÀ QUÝT Ô LONG                                        28.000Đ

TRÀ Ô LONG HẠT SEN                                  32.000Đ

TRÀ SỮA NƯỚNG                                         32.000Đ

SỮA TƯƠI HOA ĐẬU BIẾT                           32.000Đ


STRAWBERRY                                 36.000Đ
Dâu, Sữa Chua                                                

BLUEBERRY                                     36.000Đ
Việt Quất, Sữa Chua                                        

ALOVERA & ORANGE                    36.000Đ
Cam Nha Đam, Sữa Chua                               

PASSION                                          36.000Đ
Chanh Dây, Sữa Chua